Molenambacht Fonds

Vereniging De Hollandsche Molen stimuleert het molenambacht en het behoud van monumentale molens in Nederland. Met dit doel heeft de Vereniging het Molenambacht Fonds bij het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft opgericht. Dit fonds gaat initiatieven stimuleren die bijdragen aan de ontwikkeling van ambachten rond het molenbehoud. Daarnaast wil de vereniging met het Molenambacht Fonds er onderzoeken mee aanjagen die de kennis van het molenbehoud versterken of verdiepen.

‘De toekenning van de oeuvreprijs stelt De Hollandsche Molen nog beter in staat de ambities waar te maken om de eeuwenoude werktuigen en het bijbehorende ambacht blijvend een belangrijke plaats te geven in de Nederlandse samenleving’, aldus directeur Nicole Bakker van vereniging De Hollandsche Molen.

Immaterieel erfgoed

Het molenaarsambacht werd in 2017 op de Unescolijst van immaterieel erfgoed gezet. Voorwaarde was dat het ambacht verder zou worden ontwikkeld. Daarbij ging het Unesco niet alleen om het ambacht van de molenaar zelf, maar ook de ambachten die betrekking hebben op molenbehoud, zoals molenmakers, roedenmakers, smeden, rietdekkers, touwslagers. Ook hun vakmanschap is van groot belang voor de toekomst van de molens in Nederland.

Dit Fonds op Naam is ontstaan naar aanleiding van de Cultuurfonds Prijs 2019, die werd uitgereikt aan molenvereniging De Hollandsche Molen.

Geeft u om het behoud van de Hollandse molen?

U kunt bijdragen aan het Molenambacht Fonds via de "Doneer nu"-knop.

Read more Read less
View all

Create your fundraising page or join a team with friends, co-workers, your sports team or class mates. Take a look at these inspiring examples.